Skip to main content

Moje služby

Pro studenty

Korektury akademických prací v anglickém jazyce

  • Pomáhám studentům na různých úrovních s jejich pracemi, disertacemi, články, esejemi, závěrečnými pracemi.

  • Kromě úprav a korektur poskytuji poradenství v rámci struktury a obsahu akademických prací a dokumentů.

Nejste si jisti, zda je vaše práce srozumitelná a zda splňuje veškerá předesaná pravidla?

Ceny služeb závisí na rozsahu požadovaných úprav či korektur. Výše ceny bude stanovena až na základě zadání.

Podrobnosti, ceník

Ceny služeb závisí na rozsahu požadovaných úprav či korektur. Výše ceny bude stanovena až na základě zadání.

Stránka - 500 slov, zarovnání 2,5 cm okraje (levé, pravé, horní a dolní).


Pro uchazeče o zaměstnání

Pomoc při vytvoření osobní prezentace v anglickém jazyce

Na základě zkušeností získaných na vedoucí pozici u vlády Britské Kolumbie v Kanadě, dlouholetých zkušeností na oddělení lidských zdrojů a jako externí spocialista ve službách několika ministerstev nabízím:

  • Pomoc při vytváření motivačních dopisů do soukromých i vládních organizací
  • Korektury a editace životopisů
  • Přípravu na pohovor v anglickém jazyce
Podrobnosti, ceník

Ceny služeb závisí na rozsahu požadovaných úprav či korektur. Výše ceny bude stanovena až na základě zadání. Ceny za přípravu na pohovor bude taktéž stanovena individuálně dle dohody.

Stránka - 500 slov, zarovnání 2,5 cm okraje (levé, pravé, horní a dolní).


Pro firmy

Vytváření, úpravy a správa jakéhokoli obsahu v anglickém jazyce

  • korektury a tvorba obsahu webových stránek včetně blogů
  • správa firemních profilů na sociálních sítí
  • korektury, editace  a příprava firemních v tištěné i elektronické podobě
Podrobnosti, ceník

Ceny služeb závisí na rozsahu požadovaných úprav či korektur. Výše ceny bude stanovena až na základě zadání.

Stránka - 500 slov, zarovnání 2,5 cm okraje (levé, pravé, horní a dolní).


Pro přednášející a akademické pracovníky

Pomoc při přípravě přednášek, prezentací, projevů v anglickém jazyce

  • korektury a editace prezentací a projevů
  • korektury a editace anglických přednášek a akademických prezentací
Podrobnosti, ceník

Ceny služeb závisí na rozsahu požadovaných úprav či korektur. Výše ceny bude stanovena až na základě zadání.

Stránka - 500 slov, zarovnání 2,5 cm okraje (levé, pravé, horní a dolní).

Fritzie Černá

MA. Bc. Fritzie Černá

Získala jsem titul MA v humanitární bezpečnosti a budování míru na Royal Roads University, Victoria, BC, Kanada, a Bc. v Politologii a míru a konfliktních studiích na University of Toronto v Kanadě.